Ładowanie

I16

Kod: M99-I16-001
  • moduł wejściowy do serii MultiCon
  • do urządzeń typu CMC-99 oraz CMC-141
  • 16 nieizolowanych wejść prądowych
Opis

Moduły wejść prądowych I16 dostępne są w wykonaniu 16 wejść nieizolowanych. Poszczególne wejścia modułu nieizolowanego pracują na wspólnym potencjale z zachowaniem izolacji galwanicznej pomiędzy sąsiednimi modułami, w tym modułu zasilającego.