Ładowanie

I24

Kod: M141-I24-001
  • moduł wejściowy do serii MultiCon
  • do urządzeń typu CMC-141
  • 24 nieizolowane wejścia prądowe
Opis

Moduły wejść prądowych I24 dostępne są w wykonaniu 24 wejść nieizolowanych. Poszczególne wejścia modułu nieizolowanego pracują na wspólnym potencjale z zachowaniem izolacji galwanicznej pomiędzy sąsiednimi modułami, w tym modułu zasilającego.